Molí de Ger

El Molí de Ger, tot un plaer de la feina ben feta!
El Molí de Ger és un nucli agregat dins del municipi de Ger, a una altitud de 1.135 metres,  situat a la solana de la Cerdanya  a uns 200 metres de la ribera del riu Segre. El Molí de Ger és una casa de pagès que com el topònim  indica s’hi desenvolupà històricament l’activitat de moldre farina amb moles de pedra aprofitant la força hidràulica d’una derivació del riu Segre, a principis del segle XX la introducció de les xarxes elèctriques, amb l’abaratiment de l’energia convencional, féu desaparèixer la major part dels molins. Aquesta activitat sempre es combinà amb l’agricultura i la ramaderia i és aquesta última la que ha perviscut fins els nostres dies generació rere generació. Actualment l’empresa familiar se centra en el sector de producció de llet bovina de la raça frisona.
El fet de ser productors lleters ens ha fet apostar per esdevenir transformadors de llet directament de la pròpia explotació podent controlar així de primera mà la qualitat de la llet crua, en un entorn i un clima òptims per al desenvolupament de l’activitat formatgera.
Aquest entorn format per  sòls humits i un paisatge força extens de vernedes i  prats naturals de dall i el clima de la zona  fortament condicionat per la peculiaritat geogràfica de la Cerdanya, generen uns prats naturals de pastures al costat del Segre que donen una particularitat i un sabor diferenciat als seus productes, productes que en cap moment passen per cap procés industrial. La fase de transformació de la llet es fa de manera absolutament artesana i els únics ingredients que empren són llet crua, sal i ferments, de manera que el formatge  final no inclou cap mena d’additiu, ni conservat, ni colorant.
Els formatges del Molí de Ger reben cada cop més reconeixements per part dels consumidors i professionals. No és d’estranyar que cada cop li atorguin més reconeixements en certament i fires especialitzades, una feina ben feta i de gran qualitat!

El Molí de Ger