Vedella Pirineus catalans

4
abr.

SOTA AQUESTA INDICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA S’HI INSCRIUEN UN CONJUNT D’EXPLOTACIONS DE RAMAT BOVÍ, ENTRE EL QUAL HI PREDOMINA LA RAÇA BRUNA DELS PIRINEUS, BASADES EN FORMES D’EXPLOTACIÓ EXTENSIVES O SEMIEXTENSIVES.
. HISTÒRIA

igp_vedellaLa producció bovina als Pirineus ha estat una de les bases de la ramaderia catalana. Els sistemes econòmics d’aquesta àrea s’han basat durant molts segles en la complementarietat entre la ramaderia i l’agricultura a través de la utilització selectiva dels espais. Les transformacions econòmiques de la primera meitat del segle XX, estimulades per la instal·lació d’empreses hidroelèctriques i pels processos d’industrialització generats en algunes comarques, van potenciar l’orientació de la ramaderia pirinenca cap a la carn de boví. El resultat va ser l’increment de l’especialització ramadera mitjançant la disminució dels conreus menys productius (cereals, vinyes) i la introducció de noves races bovines més aptes per a la producció de llet o de carn que per a les feines del camp, les quals s’incorporarien a un model d’explotació ramadera. En aquest marc, es va generalitzar una producció orientada a l’obtenció de carn de qualitat basada en la raça autòctona Bruna dels Pirineus, la qual va culminar en la diferenciació d’aquesta sota la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans.

· DESCRIPCIÓ I ELABORACIÓ

La IGP Vedella dels Pirineus Catalans abasta la carn de vedella produïda en règim extensiu o semiextensiu als Pirineus, seguint uns criteris de criança preestablerts i procedent de les següents races de vedells: la raça Bruna dels Pirineus (autòctona catalana) fonamentalment o de les races Limousine, Charolals i els seus encreuaments adaptats a aquesta zona geogràfica. El resultat és una carn gustosa, tendra i amb un característic color rosat-vermeIlós. El naixement dels vedells té lloc a l’aire lliure, en els prats de pastura de les mares. Els primers quatre mesos de vida corresponen a l’etapa de lactància, durant la qual l’alletament ha de ser sempre natural i no s’admet l’ús de llet maternitzada en pols ni els substituts lactis; la lactància només es pot completar amb herba de les pastures. Un cop deslletat el vedell, comença la fase de creixement i engreixament. Els farratges que pren estan formats per una barreja de cereals i lleguminoses triturats, que no poden incloure cap tipus de medicament ni subproductes derivats d’altres animals. Qualsevol tractament que calgui fer a l’animal en tot aquest període ha de ser sota supervisió veterinària. Les femelles se sacrifiquen entre els 9 i els 12 mesos i els mascles entre els 10 i 15 mesos. El sacrifici es realitza en instal·lacions inscrites en els registres del Consell Regulador i, avui dia, té lloc sempre abans dels dotze mesos per tal d’homogeneïtzar i caracteritzar el producte.

· COMERCIALITZACIÓ I CONSUM
igp_vedella2

Imatge de www.vedellapirineus.cat

La zona de sacrifici ijo especejament correspon a tot el territori de Catalunya. Un cop sacrificada la vedella, es fa una classificació de les canals, les quals han de presentar un pes mfnim de 180 kg per a les femelles i 225 kg per als mascles. Actualment hi ha 44 punts de venda autoritzats, els quals es concentren sobretot a l’Ait Urgell, perà també a Andorra, el Barcelonès, el Berguedà, la Cerdanya, la Noguera i el Pallars Sobirà. Eis usos gastronàmics d’aquest producte corresponen als habitualment emprats amb la carn de vedella: preparacions a la planxa, guisats, etc. Cal remarcar que és un producte que atreu un consumidor coneixedor de les propietats diferenciades d’aquesta carn respecte d’altres produccions, derivades dei seu maneig extensiu i la seva gran exigència quant al control sanitari.

. VOLS SABER MÉS D’AQUEST PRODUCTE?

Vedella dels Pirineus Catalans